Přístroj GI-03M je určen k vyhledávání

a lokalizaci místa úniku spalitelných plynů a par

Indikátor hořlavých plynů GI-03M

Přístroj GI - 03M je určen k vyhledávání a lokalizaci míst úniku spalitelných plynů v prostorech bez nebezpečí výbuchu. Přístroj je kalibrován metanem a je vhodný pro vyhledávání úniku zemního plynu, bioplynu, propan-butanu atd.. Přístroj není selektivní, nedokáže rozlišit druh plynu. Akumulátorové baterie dovolují přístroji nepřetržitý provoz v trvání minimálně 10h. Rozměry indikátoru jsou 135 x 60 x 30 mm, váha 360 g.

Souprava indikátoru obsahuje:

  • indikátor
  • síťový zdroj (adaptér)
  • seřizovací šroubováček
  • plastový kufřík